Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
46154

Oldalainkat 39 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

III.            A szolgáltatás, alkalmazás használata:

 • A hirdetés feladási Szolgáltatás regisztrációhoz kötött.
 • A Felhasználó, mint jogi személy (Ptk. szerinti vállalkozó) regisztrálhat a Honlapon.
 • Hirdetésfeladás:
  • regisztrációt az Üzemeltető kezdeményezi
  • regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím, jelszó, név
  • a regisztráció során megadott adatokat elküldés előtt külön oldalon ellenőzi a Felhasználó, ahol visszalépésre és ezáltal kijavításra van lehetősége, illetve visszalépés hiányában a regisztrációs igényét megküldi az erre szolgáló ikonra kattintással
  • regisztrációval a Felhasználó az oldal ÁSZF-jének megismerését elismeri és az ÁSZF-et is elfogadja
  • belépéshez szükséges adatok: e-mail cím, jelszó
 • Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a regisztrációkor megadott email címre, melyre kattintva a Felhasználó fejezi be a regisztrációt. A hirdetésre vonatkozó Szolgáltatási szerződés Üzemeltető és Felhasználó között ezen visszaigazolás Felhasználói visszaigazolásával jön létre. Sikeres regisztráció esetén az Üzemeltető biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét az egyedi megrendelés szerinti feltételekkel és időtartamra.

 

 • Hirdetésfeladás:

 Üzemeltető biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét az egyedi megrendelés szerinti feltételekkel és időtartamra.

 • A hirdetés feladás 4 lépésben történik:
 1. általános adatok megadása
 2. képfeltöltés
 3. hirdetés kiemelés (opcionális)
 4. adatlap megtekintése

Hirdetés elhelyezésére e-mailben vagy az Üzemeltető székhelyére hagyományos levélben, vagy telefonon kezdeményezett hirdetésfelvételre van lehetőség.

 • A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető saját maga dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi.
 Az alábbi termékek és szolgáltatások hirdetésbeli megjelenítése különösen tilos:
 • amely harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét sérti,
 • szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő elemeket tartalmaz;
 • emberi méltóságot, mások alkotmányos alapjogait sérti,
 • jogosulatlanul szerzett adatokat, üzleti-, bank-, adó- vagy magántitkokat, megtévesztő jellegű adatokat tartalmaz, - bűncselekményre felbujt,
 • rágalmazó, becsületsértő, politikai világnézettel összefüggő tartalmú,
 • nyíltan szexuális szolgáltatás nyújtásával függ össze,
 • erőszakos vagy kifejezésmódjában közmegbotkánykozást keltő vagy köznyugalom megzavarására közvetlenül alkalmas,
 • kiskorúak szellemi, testi, erkölcsi fejlődésére károsan ható,
 • diszkriminatív,
 • élet kioltására alkalmas eszközökkel kapcsolatos, mely nem felel meg az ezen tárgyak reklámozására való jogszabályoknak,
 • nem felel meg az egyes termékek vagy szolgáltatások reklámozására vonatkozó jogszabályoknak,
 • Tiltott olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosának jó hírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.
 • Tiltott olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tegyen közzé, valamint az Üzemeltető jogosult bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket értesítés, előzetes bejelentés nélkül törölni.
 • Tiltott olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz. • Tiltott a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni.
 • Tiltott minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek jogát és gazdasági érdekeit.

A hirdetést feltöltő Felhasználó felel a hirdetésben foglaltakkal kapcsolatos jogok gyakorlásának jogszerűségéért, azért, hogy a megjelenített termék vagy szolgáltatás hirdetésére, a felhasznált kép,- és/vagy más információ közzétételére, nyilvánosságra hozatalára jogosult. Üzemeltetőt az így rendelkezésére bocsátott hirdetési tartalomra területi korlátozás nélküli, ingyenesen felhasználási jogot biztosít (különösen, de nem kizárólagosan többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás joga, mely esetben vízjel megjelenítésére is sor kerülhet), azzal, hogy ennek időtartama a Felhasználóval kötött Szolgáltatás megszűnésével szűnik meg és a Felhasználót a szerzői jogai és vagyoni jogai gyakorlásában nem korlátozza.

 • A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 • A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel.
 • A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, továbbá Felhasználó köteles a Magyar Reklámetikai Kódex szabályainak megfelelő hirdetéseket közölni. • A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
 • A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni vagy törölni.

A hirdetések módosítására a Felhasználó részéről nincs lehetőség, erre csak az eredeti hirdetés törlésével és új hirdetés feladásával van mód. Amennyiben a hirdetés módosításának ezen módjához a hirdetéshez kapcsolódó díjköteles szolgáltatás is tartozik, akkor a hirdetés törlésével a díjköteles szolgáltatás – Üzemeltetői kártalanítás, kártérítés nélkül – megszűnik. 

Amennyiben Üzemeltető a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 23. § -a értelmében egyetemlegesen felelős, úgy Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltetőnél így felmerült költségeket és károkat Üzemeltető helyett fizeti meg, amennyiben pedig ennek esedékességig nem tesz eleget és azt emiatt Üzemeltető köteles megfizetni, úgy a kifizetett összeget Üzemeltető részére maradéktalanul, a kifizetéstől számítottan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, vagy ha ez kevesebb, úgy évi 15 %-os késedelmi kamat megfizetése mellett megtéríti.