Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
47024

Oldalainkat 56 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

IV.            Díjköteles szolgáltatás:

  • Az Üzemeltető egyes szolgáltatások igénybevételét külön díj megfizetéséhez köti
  • Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti, a Felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, továbbá az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.
  • Az Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetés kiemelés tartalmát és díját, illetve ingyenes Szolgáltatást díjkötelessé tenni: - új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők minőségének a biztosítása
  • jogszabályi környezet változása
  • műszaki – gazdasági és egyén körülményekben bekövetkezett változások, mely változások a már megfizetett Díjköteles Szolgáltatások díját visszamenőlegesen, a Díjköteles Szolgáltatás határozott időtartamának lejártáig nem érintik. Ha egy ingyenes Szolgáltatás díjkötelessé válik, azt a díjkötelesség hatályba lépésének napjától Felhasználó csak a díj megfizetése ellenében használhatja akkor is, ha korábban ingyenesen használta.
  • Ezen változtatásokról a tervezett módosítás hatályba lépése előtt 3 nappal az Üzemeltető köteles értesíteni Felhasználóit a Honlapon történő közzététellel. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A hirdetési felület ingyenes vagy visszterhes át-vagy továbbruházását, átengedését Üzemeltető kizárja.

A hirdetési Szolgáltatás határozott időre jön létre, a határozott idő alatt annak felmondására nincs lehetőség. 

Díjazás: ……………………………….

Időtartam: ……….év……………….hó…………..naptól, …………év,………………….hó………….napig