Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
47021

Oldalainkat 51 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

VII.            Szerzői jogi rendelkezések:

  • A pic2rate.hu a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas megyei Területi Szervezetének szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
A pic2rate.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A pic2rate.hu tartalma, bármely része, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel, a Szolgáltatás használata, igénybevétele semmilyen esetben sem eredményez a felhasználási jogokat a Felhasználó részére!
  • Az Üzemeltető a jelen általános szerződési feltételek – ha azt jogszabály nem zárja ki, egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja.
  • A jelen általános szerződési feltételekre a magyar jog az irányadó. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF valamely rendelkezéséből eseti jelleggel enged vagy azt eseti jelleggel nem értelmezi szigorúan, semmilyen esetben sem eredményezi, hogy az Üzemeltető az ÁSZF-ben foglalt jogairól lemondana vagy azokat kifejezett íráseli módosítás hiányában módosítaná,

Az Üzemeltető jogosult újabb Szerződés megkötését egyoldalúan megtagadni, ha a Felhasználónak korábbi Szolgáltatásból származó rendezetlen díjtartozása van, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Felhasználói szerződésszegése miatt került sor.

Az Ekrtv. értelmében, ha Felhasználó a szolgáltatása nyújtásának megkezdéséhez, folytatásához előzetes engedélyt vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozatot vagy  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján végzett tevékenységre külön jogszabály, nem az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra tekintettel előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget. Valamint az elektronikus hírközlésről szóló törvényben, illetve a törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban előírt engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettséget ír elő, arról, hogy ezzel Felhasználó rendelkezik, a Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó ráutaló magatartással nyilatkozik. Amennyiben utóbb ezen nyilatkozat valótlansága az Üzemeltetőnek vagyoni károkat vagy személyiségi jogi jogsértést okoz, Felhasználó köteles helytállni.

 

  • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.